Đảng ủy Xí nghiệp 296 ra Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm, 18/01/2024
     Sáng ngày 18/01/2024, tại trụ sở Khu B Tổng Công ty, Đảng ủy Xí nghiệp 296 đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí...
     Sáng ngày 17/01/2024 Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy  ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Dự, chỉ đạo Hội...
      Ngày 18/01/2024, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị...
     Ngày 16/01/2024, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung/Tổng Công ty 319 BQP đã tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và hội nghị người lao động năm 2024,...
     Chiều 17/01/2024 Xí nghiệp 319.7 đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2023. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Ủy...
     Ngày 17/01/2024, Ban Quản lý các dự án đầu tư - Tổng Công ty 319 đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 và Tổng kết nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và trực tiếp chỉ đạo...
     Ngày 16/01/2024, Đảng uỷ Ban quản lý các dự án đầu tư tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Phan...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác