Đảng ủy Xí nghiệp 319.15: Hội nghị phiên họp Đảng ủy cuối năm 2017.

Chủ nhật, 21/01/2018
     Ngày 22/01/2018, Đảng ủy Xí nghiệp 319.15 đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2017. Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra chỉ tiêu, giải pháp...
   Thực hiện Công văn số 21/TCT319-KHKT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Tổng công ty 319 về việc tổng kết nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2017, Đại hội CNVC năm 2018. Ngày 20/01/2018, Công ty Cổ...
      Ngày 20/01/2018, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2017 và Đại hội CNVC năm 2018, nhằm đánh giá thực...
     Thực hiện Công văn số 21/TCT319-KH, ngày 04/01/2018 của Tổng công ty 319 về việc tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2017, Đại hội công nhân viên chức năm 2018, chiều...
     Thực hiện theo Kế hoạch của Tổng công ty, ngày 18/01/2018, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, Đại hội Công nhân Viên chức năm 2018. Dự Hội...
     Thực hiện Hướng dẫn số 2104/HD-TCT319 ngày 24/10/2017 của Tổng Công ty 319 BQP về tổ chức hội nghị phiên của năm của Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty. Được sự nhất trí của...
     Ngày 17/01/2018, Đảng ủy Tổng công ty 319 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên thuộc các đơn vị...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác