Xí nghiệp 319.9: Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn, vượt qua thiên tai

Thứ tư, 18/11/2020
     Hưởng ứng phong trào hướng về miền Trung thân yêu và lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai” của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, với...
     Thực hiện Hướng dẫn số 1835/HD-TCT319 ngày 05/10/2020 của Tổng công ty về việc bình xét khen thưởng năm 2020 và Hướng dẫn số 1770/TCT319-CT ngày 24/9/2020 của Tổng công ty 319 về việc kiểm...
     Trong 2 ngày 27 và  28/10/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 4 và Giao ban...
     Ngày 29/10/2020, tại khu B - Trụ sở Tổng công ty 319, Khối thi đua số 1 tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và PTTĐQT năm 2020, mục đích đánh giá thực chất kết quả thực hiện công...
           Ngày 28/10/2020, tại khu B - Trụ sở Tổng công ty 319, Khối thi đua số 2/TCT 319 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực...
           Ngày 28/10/2020, tại khu B - Trụ sở Tổng công ty 319, Khối thi đua số 2/TCT 319 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực...
     Xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội là một trong những hình thức "Đền ơn, đáp nghĩa" rất thiết thực, thể hiện sâu sắc ý thức chính trị, tình cảm cách mạng và đạo lý "Uống nước...

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác