Xí nghiệp 319.15: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Thứ bảy, 12/08/2017

     Ngày 11/8/2017, Xí nghiệp 319.15 đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao Kết quả công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của Xí nghiệp trong những năm qua và đã đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT trong Xí nghiệp giai đoạn tới. 

   Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác TĐKT ở đơn vị giai đoạn 2012 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022; Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 09 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.

     Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bài: Nguyễn Thị Phương - nhân viên Ban CT - TCLĐ/Xí nghiệp 319.15

          Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy - Trợ lý Ban CT-TCLĐ/ Xí nghiệp 319.15

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác