Công ty cổ phần Tư vấn, thiết kế và xây dựng 319: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Thứ năm, 24/08/2017

     Ngày 24/8/2017, Công ty cổ phần Tư vấn, thiết kế và xây dựng 319 đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Đồng chí Đại tá Trần Trung Luyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty dự, chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Đại tá Trần Trung Luyến - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ tạo tại Đại hội

     Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác TĐKT giai đoạn 2012 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022; Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 08 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Thành Lê - Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Tổng Giám đốc đã đánh giá kết quả công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn, thiết kế và xây dựng 319 giai đoạn 2012 - 2017 và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT trong Công ty giai đoạn tới.

Bài & ảnh: Trung tá Nguyễn Xuân Tiệm.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác