Công ty TNHH một thành viên 319.1/TCT319BQP: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Thứ hai, 28/08/2017

     Ngày 28/8/2017, Công ty TNHH một thành viên 319.1 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng dự còn có đồng chí Kiểm soát viên, đại biểu các cơ quan Tổng công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên Công ty và 40 đồng chí đại biểu tiêu biểu đại diện cho 131 đồng chí cán bộ, CNV, người lao động toàn Công ty.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

     Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác TĐKT ở đơn vị giai đoạn 2012 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022; Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 02 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.

 02 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu

trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.

      Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017; bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc đối với cán bộ, CNV, người lao động Công ty 319.1 sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, kế thừa và phát huy tốt những thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT trong Công ty giai đoạn tới., tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, vững bước tiến lên ngày càng phát triển bền vững./.

 

Bài: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Ảnh: 2/CN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác