Chi nhánh Hưng Yên: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Thứ sáu, 08/09/2017

     Ngày 08/9/2017, Chi nhánh Hưng Yên tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Trung Luyến - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng Tổng công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và 35 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Chi nhánh, giai đoạn 2012 - 2017.

     Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác TĐKT giai đoạn 2012 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022; Đại hội biểu dương, khen thưởng 06 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.

Đ/c Đại tá Trần Trung Luyến – TV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Trần Trung Luyến - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017; Đồng chí tin tưởng với biên chế tổ chức mới, cán bộ, CNV và người lao động Chi nhánh sẽ giữ vững truyền thống, khắc phục khó khăn, phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, từng bước xây dựng Chi nhánh ngày càng phát triển biền vững. 

 Bài, ảnh Thiếu tá CN Lương Đức Thiềng – Trưởng Ban CT-TCLĐ Chi nhánh

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác