Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

Thứ hai, 27/05/2024

     Ngày 27/5/2024, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty; cùng dự còn có đại biểu các cơ quan chức năng Tổng Công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Công ty.

Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại đại hội

     Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác TĐKT ở đơn vị giai đoạn 2019 - 2024; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2024 - 2029. Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể và 08 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

     Phát biểu tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024;.  bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc đối với cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống “Đoàn kết - Chủ động - Phát triển - Toàn diện”, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, kế thừa và phát huy tốt những thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT trong Công ty giai đoạn tới., tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, vững bước tiến lên ngày càng phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

 

 

 

Bài: 2// Lê Đình Công - Phụ trách Trưởng phòng TC - HC

Hỗ trợ online

Hỗ trợ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuậtKhách hàng đối tác