Đảng bộ TCT 319: Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ năm, 07/07/2016

 

 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Công ty 319 Miền Trung

 

 

 

 

 

Khách hàng đối tác