Tổng công ty 319 BQP: Kiểm tra, nắm tình hình triển khai thi công một số công trình xây dựng khu vực phía Bắc

Thứ năm, 07/04/2016

     Từ ngày 31/3 đến ngày 06/4/2016, Phòng Quản lý chất lượng công trình đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình triển khai thi công 05 gói thầu tại các công trình xây dựng khu vực phía Bắc. Đây là hoạt động thường xuyên của Phòng Quản lý chất lượng công trình Tổng công ty.

      Sau quá trình kiểm tra cho thấy các đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực (tuyển dụng thu hút cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, đầu tư mua sắm thêm xe - máy thiết bị thi công,…) để tổ chức triển khai thi công nên cơ bản các công trình đều đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Cùng với công tác tổ chức thi công ngoài hiện trường, công tác nội nghiệp được lãnh đạo chỉ huy các đơn vị chú trọng triển khai thực hiện. Chất lượng hồ sơ đã được nâng cao, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo công tác thanh toán khối lượng hoàn thành, thu hồi vốn kịp thời, đem lại hiệu quả cao.

     Tuy nhiên còn một số công trình gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; mặt bằng thi công công trình chật hẹp, công trình nằm trong tuyến phố cấm gây khó khăn trong tổ chức mặt bằng thi công, vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình. Phòng Quản lý chất lượng công trình đã hướng dẫn các đơn vị lập biện pháp tổ chức thi công và tổ chức quán triệt triển khai các quy trình quản lý chất lượng, các văn bản, chỉ thị, nội quy, quy định của Tổng công ty. Qua các đợt kiểm tra, công tác tổ chức quản lý, triển khai, chất lượng thi công công trình xây dựng ngày một nâng cao, góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu của Tổng công ty./.

     Một số hình ảnh trong thời gian kiểm tra tại các công trường:

Các gói thầu thuộc Dự án HTKT Cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng

 

Công trình Xây dựng trụ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

Công trình Xây dựng nhà hội trường K1M Quân chủng PK-KQ

 

 

Công trình xây lắp nhà đúc, rèn, dập - Nhà máy Z199/TCCNQP

Bài và ảnh: Bùi Tấn Thắng - TL Phòng QLCLCT

 

Khách hàng đối tác