Công trình: Đường mốc 61-68 Bình Liêu (nâng cấp mặt BTXM), tỉnh Quảng Ninh - Gói thầu số 3

Thứ sáu, 05/10/2012
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 47/BTTM - Đơn vị thi công: Xí nghiệp 296/TCT 319 - Tổng giá trị hợp đồng: 87,976 tỷ đồng - Địa điểm xây dựng: Quảng Ninh - Thời gian khởi công: 10/2/2012 -...
     Khi công trình chưa được xây dựng, đoàn công tác đi khảo sát toàn tuyến phải di chuyển bằng xe quân sự chuyên dụng trên các đoạn đường đất lầy lội, hiểm trở. Sau một thời gian thi...
Dự án đường trục Nam - Bắc đảo Phú Quốc đoạn từ Km0+000 - km9+000 + Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang + Giá trị hợp đồng: 303.093.836.500đ + Thời điểm bắt đầu: Dự kiến ...
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 47/BTTM - Đơn vị thi công: Công ty 319.1/TCT 319 - Tổng giá trị hợp đồng: 196 tỷ đồng - Địa điểm xây dựng: Thanh Hóa   - Thời gian khởi công: T4/2010 - Thời...
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án giao thông Ninh Thuận - Đơn vị thi công: Công ty 319.3/TCT...
- Chủ đầu tư: BQLDA 46/ BTTM - Đơn vị thi công: Công ty 319.5/TCT 319 - Tổng giá trị hợp đồng: 73,023 tỷ đồng - Địa điểm xây dựng: Quảng Ngãi - Thời gian khởi công: T12/2009 - Thời gian kết...
     Từ năm 2003 đến nay Tổng công ty đã được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ thi công nhiều công trình đường tuần tra biên giới và nhiều cây cầu kiên cố trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon...

Khách hàng đối tác