Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 - Tổng công ty 319: Ra thực địa như vào “trận đánh”.

Thứ hai, 03/10/2011
     QĐND - So với các đơn vị bạn, Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 - Tổng công ty 319 (tiền thân là Trung tâm xử lý bom, mìn và phát triển hạ tầng, Tổng công ty 319) là đơn vị mới...

Khách hàng đối tác