Dự án thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp PTNT vùng Bắc Vàm Nao

Thứ sáu, 03/08/2012
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & PT Nông thôn tỉnh An Giang - Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV xử lý Bom, mìn, vật nổ 319 - Tổng giá trị đầu tư: 8.348.514.000đ - Địa điểm xây...
     QĐND - So với các đơn vị bạn, Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 - Tổng công ty 319 (tiền thân là Trung tâm xử lý bom, mìn và phát triển hạ tầng, Tổng công ty 319) là đơn vị mới...

Khách hàng đối tác