Công ty TNHH MTV 319.3 Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ ba, 28/11/2017
     Ngày 28/11/2017 Công ty TNHH MTV 319.3 đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Lại Văn Cầm – Phó chủ nhiệm chính...
     Trong 02 ngày, 24 và 25/11/2017, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá...
     Ngày 25/11/2017 Công đoàn cơ sở Xí nghiệp 319.7 đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị...
      Thực hiện Chỉ thị của Đảng uỷ Tổng công ty về Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng công ty tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ngày 23/11/2017, Xí nghiệp 9 -...
     Thực hiện Chỉ thị của Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng công ty tiến tới Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX và Đại hội Công đoàn Việt Nam...
     Chấp hành Chỉ thị số 235 ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Tổng công ty 319 và Hướng dẫn số 1319 ngày 10/7/2017 của Tổng công ty 319 về lãnh đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng...
      Ngày 21/11/2017, BCH Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bê tông 319 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.      Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng...

Khách hàng đối tác