Công ty 29: Tổ chức phát động các phong trào thi đua cao điểm

Thứ ba, 05/10/2021
     Sáng ngày 04/10/2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)...
     Ngày 16/7/2021 Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức...
     Ngày 05 và 06/7/2021 Hội Phụ nữ Xí nghiệp 319.9 tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016 -...
     Trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Cấp ủy, Chính quyền địa phương huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã từng bước triển khai các dự án đầu...
     Ngày 29 và 30/6/2021 Hội Phụ nữ Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ...
     Ngày 24 - 25/6/2021, Hội Phụ nữ cơ sở Xí nghiệp Xây lắp 10 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và phong trào Phụ nữ 2016 - 2021, triển khai nhiệm vụ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có...
 Ngày 25/6/2021, tại Hội trường tầng 10, trụ sở khu B Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng được tổ chức Đại hội Hội Phụ nữ cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự,...

Khách hàng đối tác