Bộ Quốc phòng thành lập chi nhánh Miền Trung thuộc Công ty 319

Thứ sáu, 20/11/2009
Ngày 19/11/2009, tại Đà Nẵng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Xây dựng 319 khu vực miền Trung.   Chi nhánh Công ty 319 có nhiệm vụ phục vụ công trình Quân đội và sản...

Khách hàng đối tác