Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ ba, 25/05/2021
     Trong 02 ngày 24, 25/5/2021, Hội Phụ nữ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 đã trọng thể tổ chức Đại hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị được lựa chọn tổ chức đại...
     Sáng ngày 29/4/2021 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc...
     Ngày 29/4/2021, Công ty cổ phần 319.5 đã long trọng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám...
     Thực hiện Công văn số 101/TCT319-TCLĐ ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Tổng công ty 319 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;      Sáng ngày 28/4/2021 Công ty CP Đầu tư...
     Ngày 28/4/2021, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Dự, chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng...
           Sáng ngày 22/4/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí...
     Chiều ngày 20/04/2021, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư...

Khách hàng đối tác