Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng: Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ sáu, 19/05/2017

     Ngày 18/5/2017, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 đã tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Đinh Quang Trường - UV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty, các đồng trong Đảng ủy Công ty, cùng Đại diện các phòng, ban, các tổ chức quần chúng trong Công ty.  

     Đại hội tiến hành tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm (2012 - 2017); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm (2017 - 2022); tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng công ty 319 lần thứ VIII; văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017 và quyết nghị những mục tiêu phương hướng, chủ trương biện pháp tiến hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty chúc mừng BCH Đoàn cơ sở

và Đoàn đại biểu di dự Đại hội Đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VIII

     Đại hội đã khẳng định trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Công ty đã duy trì hoạt động sôi nổi, nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đoàn thanh niên Công ty đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đạo đức cách mạng, mục tiêu, lý tưởng; giáo dục truyền thống, lối sống, pháp luật, xây dựng nề nếp kỷ cương cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động phong trào thanh niên, các cuộc vận động của trên và của đơn vị phát động, như phong trào:  “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ”; “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học kỹ thuật”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ Tổng công ty 319  thi đua quyết thắng, tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ Công ty thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”..... đặc biệt là đẩy mạnh việc  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Từ phong trào đã xuất hiện nhiều chi đoàn và tấm gương đoàn viên thanh niên tiên tiến xuất sắc, thực sự làm nòng cốt xung kích trong phong trào thi đua của Đoàn, của đơn vị.

     Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Tâm - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được và có những bước phát triển mới đạt hiệu quả thiết thực của Đoàn cơ sở cơ quan Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế đối với công tác đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí yêu cầu cán bộ, đoàn viên thanh niên trong nhiệm kỳ tới cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đoàn và các cấp phát động, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn thanh niên, tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Đại hội đã tín nhiệm  bầu ra 05 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cơ Công ty và 07 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty 319 lần thứ VIII.

Bài và ảnh: Thượng úy Nguyễn Thị Thu Hà - Nhân viên PCT Công ty.

Khách hàng đối tác