Tổng công ty 319 BQP: Tổ chức lớp tập huấn đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007

Thứ sáu, 07/07/2017

     Trong hai ngày 06 và 07/7/2017, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức Lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 (lớp 1) cho các cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty làm công tác xây dựng, áp dụng  Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007. Lớp đào tạo được giảng viên giàu kinh nghiệm của Công ty TNHH BSI Việt Nam giảng dạy.

Học viên tham gia khóa học

     Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và quản lý môi trường là hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường, ngày càng trở lên phổ biến và cần thiết áp dụng cho mỗi tổ chức, doanh nghiệp để phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế Quốc tế. Vì vậy việc đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và OHSAS 18001:2007 cho các cán bộ làm công tác xây dựng, áp dụng  Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007 là cần thiết nhằm vận hành hệ thống quản lý từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng, khẳng định uy tín, thương hiệu của Tổng công ty.

     Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá hệ thống nội bộ. Học viên đạt kết quả trong kỳ thi viết tổ chức vào cuối khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) chứng nhận.

Các học viên làm bài thi viết cuối khóa học

     Sự thành công của khóa học (lớp 1) đã thể hiện rõ nét qua sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty, sự làm việc chuyên nghiệp, sôi nổi của những cán bộ tham gia lớp học, đặc biệt là sự tư vấn, giúp đỡ từ phía Công ty TNHH BSI Việt Nam. 

Bài: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật/TCT

Ảnh: Thiếu tá Vũ Công Thắng - TL Phòng Chính trị

 

Khách hàng đối tác