Công ty TNHH MTV 319.2/TCT319: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Thứ bảy, 29/07/2017

     Ngày 28/7/2017, Công ty TNHH MTV 319.2 đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017, làm điểm trong toàn Tổng Công ty. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty dự, chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nguyên nhân mạnh, yếu và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác TĐKT ở đơn vị giai đoạn 2012 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022; Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể và 16 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm đã đánh giá cao Kết quả công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của Công ty TNHH MTV 319.2 trong những năm qua và đã đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT trong Công ty giai đoạn tới. 

          Bài và Ảnh: Đại úy Nông Minh Đức - Công ty 319.2

Khách hàng đối tác