Công ty Cổ phần 319.12 Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017.

Thứ ba, 26/09/2017

     Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2017 Công ty Cổ phần 319.12 long trọng tổ chức Đại hội TĐQT giai đoạn 2012-2017 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2022.

     Trong những năm qua, phong trào TĐQT của Công ty luôn bám sát nhiệm vụ SXKD. Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể như: Điều chỉnh ngành nghề phù hợp hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới công tác cán bộ; đầu tư trọng điểm có chiều sâu, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD trong tình hình mới. Trên tinh thần đổi mới và đột phá trong triển khai thực hiện công tác TĐKT, Công ty đã tích cực, chủ động đổi mới chủ đề, nội dung, các chỉ tiêu thi đua đã lồng ghép vào xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các đợt thi đua như: các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty; Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2015); Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII ...  Các phong trào thi đua đột kích, các đợt thi đua cao điểm đã tạo được khí thế, khơi dậy lòng yêu nghề, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

     Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua (2012 - 2017), Công ty đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Tổng công ty tặng Đơn vị Quyết thắng (2015); có 02 tập thể được Tổng công ty tặng danh hiệu tập thể LĐTT; 01 cá nhân được tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở; 09 cá nhân được tặng danh hiệu CSTT và LĐTT. Công ty khen thưởng theo thẩm quyền tặng danh hiệu CSTT và LĐTT cho 37 cá nhân, cùng nhiều tập thể, cá nhân được khen trong các phong trào thi đua đột xuất, các đợt thi đua cao điểm

Đ/c Đại tá Trần Trung Luyến -  Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Trần Trung Luyến - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công ty Cổ phần 319.12  đã đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017. Đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và các chủ trương, định hướng đẩy mạnh phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022 gắn với nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị trong điều kiện thị trường việc làm ngày càng khó khăn và định hướng các nội dung cơ bản đối với công tác TĐKT và phong trào TĐQT của đơn vị trong những năm tới

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

     Sau thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội TĐQT Công ty Cổ phần 319.12 giai đoạn 2012 - 2017 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, đúc kết những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác TĐKT ở đơn vị giai đoạn 2012 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2017 - 2022.

Bài và ảnh đ/c Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Sử - TP HCTH Công ty CP 319.12

Khách hàng đối tác