Xí nghiệp 319.8: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017

Thứ năm, 28/09/2017

     Thực hiện kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2017, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2017- 2022; Được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng công ty, sáng ngày 28/9/2017 Xí nghiệp 319.8/Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đại diện cơ quan chức năng Tổng công ty, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Xí nghiệp.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốcTổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Trong giai đoạn 2012-2017 được sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng Tổng công ty; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chi bộ và Ban Giám đốc Xí nghiệp, phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị đã thường xuyên được đổi mới về toàn diện về nội dung và hình thức hoạt động, nên đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Bằng nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, Quân đội, sự kiện quan trọng của Tổng công ty, đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy Xí nghiệp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm đều tăng trưởng cao (năm 2016 tăng 848 % so với năm 2013).

Đ/c Trung tá Hoàng Quốc Việt -  Giám đốc Xí nghiệp trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017

     Trong giai đoạn 2012 - 2017, Xí nghiệp được Tổng công ty tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc”, 20 lượt cá nhân được Tổng công ty, Xí nghiệp khen thưởng các hình thức và nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong các phong trào thi đua đột kích và các đợt thi đua cao điểm.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Xí nghiệp 319.8 đã đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017, đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục và định hướng các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2017 - 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chi bộ trong sạch vững mạnh trong điều kiện khó khăn hiện nay của Tổng công ty nói chung và Xí nghiệp nói riêng là công tác tìm kiếm việc làm.

     Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Thi đua Quyết thắng Xí nghiệp 319.8 giai đoạn 2012 - 2017 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, đúc kết những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác Thi đua khen thưởng của Xí nghiệp giai đoạn 2012 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp trong công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2017 - 2022.       

Bài: Thiếu tá Nguyễn Bá Sứ, Trưởng ban Chính trị - TCLĐ.

                         Ảnh: Cao Tuấn Anh, Trợ lý Ban Chính trị - TCLĐ.    

Khách hàng đối tác