Khối thi đua Công ty TNHH MTV: Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017

Thứ hai, 20/11/2017

     Sáng ngày 20/11/2017, Khối Công ty TNHH MTV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng ủy,Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng các đồng chí đại biểu phòng Chính trị, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Tổ chức - Lao động  và Văn phòng Tổng công ty.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm -  phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

       Thống nhất với những nhận định và đánh giá của các đơn vị thành viên trong Khối, đồng chí UVTV Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo và đầy nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động các Công ty TNHH MTV trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng đơn vị, đồng thời khẳng định: năm 2017, mặc dù việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối còn nhiều khó khăn, thời cơ và thách thức luôn đan xen, đặc biệt là công tác bảo đảm việc làm khi Nhà nước thắt chặt đầu tư công. Song các đơn vị đã phát huy tốt những thành quả của năm 2016 và hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, xây dựng đơn vị được giao (dự kiến hết tháng 12 năm 2017, giá trị sản lượng của Khối đạt =13.759,876 tỷ = 98,22% KH năm; doanh thu = 775,094 tỷ = 93,87% KH năm; thu hồi vốn = 3.642,584 tỷ = 100,34% KH năm; lợi nhuận = 54,295 tỷ = 76,19% KH năm; đóng góp cấp trên = 128,752 tỷ = 99,39% KH năm và lương bình quân = 8,675 triệu/người/tháng = 99,14%).  Các đơn vị trong Khối luôn có sự ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, CNV, người lao động luôn an tâm công tác, gắn bó quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua thường xuyên được cấp ủy, chỉ huy trong Khối nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện có nền nền, hiệu quả; phong trào thi đua trong năm đã trở thành động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm.Đồng thời, đồng chí phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Khối thi đua Công ty TNHH MTV cần khắc phục triệt để những điểm hạn chế, thiếu sót mà tập thể Khối đã chỉ ra; đặc biệt là công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tăng cường công tác kiểm tra chéo việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua; chống căn bệnh thành tích và biểu hiện qua loa, chiếu lệ trong thi đua, góp phần xây dựng Tổng công ty 319 phát triển ổn định, vững bước “vươn tới tầm cao”.

     Hội nghị đã suy tôn Công ty TNHH MTV 29, Công ty Xử lý Bom,mìn, vật nổ 319 là 2 đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Công ty TNHH MTV năm 2017./. 

  Bài và ảnh: Công ty 319.5

 

Khách hàng đối tác