Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 22/11/2017

     Chấp hành Chỉ thị số 235 ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Tổng công ty 319 và Hướng dẫn số 1319 ngày 10/7/2017 của Tổng công ty 319 về lãnh đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng công ty tiến tới Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ngày 22/11/2017 Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV XLBMVN 319 long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

     Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Đinh Quang Trường - Ủy viên Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty, đại biểu Phòng Chính trị Tổng công ty; đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, KSV, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty. Những năm qua trong bối cảnh đơn vị có những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, tác động không nhỏ đến việc làm, đời sống của người lao động. Song với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên, người lao động Công ty vẫn có sự phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng; tin tưởng, ủng hộ những chủ trương, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, quyết tâm vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu ra mắt Đại hội

      Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công đoàn cơ sở, với vai trò, chức năng của mình, đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra. Việc tổ chức có hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân của Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, lương bình quân năm sau cao hơn năm trước. Đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; phối hợp chăm lo đời sống, tích cực tham gia quản lý; làm tốt chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, qua đó đã tạo sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc và đông đảo người lao động trong Công ty, xứng đáng là tổ chức đại diện của giai cấp công nhân trong trong giai đoạn phát triển hiện nay. Với những kết quả đạt được, liên tục từ năm 2012 đến nay Công đoàn cơ sở được Tổng liên đoàn LĐVN, Tổng cục Chính trị và Tổng công ty tặng nhiều phần thưởng cao quý qua đó góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ và đơn vị.

Đ/c Đại úy Bùi Hồng Phong - Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội; đồng chí Đại úy Bùi Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đã biểu dương những thành tích đạt được trong những năm qua của công tác Công đoàn và phong trào công nhân trong Công ty, đồng thời đồng chí đã gợi mở một số nội dung để Đại hội cần tập trung trí tuệ trong thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội, cũng như chỉ ra các chủ trương, biện pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng Đại hội đề ra.

     Phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022; tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty tiếp tục phát huy truyền thống  "Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững" của Công ty và truyền thống “Đoàn kết, Chủ động, Sáng tạo, Quyết thắng” của Tổng công ty 319 anh hùng trong lao động, sản xuất và công tác, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc nhằm đẩy mạnh phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin bài: Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hà - NV - Phòng Chính trị Công ty

Khách hàng đối tác