Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bê tông 319 nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 22/11/2017

      Ngày 21/11/2017, BCH Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bê tông 319 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

     Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí đại biểu cơ quan Tổng công ty, phòng Chính trị Tổng công ty, đại biểu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng gần 50 cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty.

     Sau 2 phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của mỗi Cán bộ, CNVC, Người lao động trong Công ty và khẳng định rõ vị trí, vai trò của tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn với công tác Công đoàn và phong trào công nhân. Tại Đại hội, đã có hàng chục ý kiến tâm huyết của cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty tham gia đóng góp vào Dự thảo báo cáo của phòng Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI

     Đặc biệt tại Đại hội, cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty đã quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác Công đoàn và phong trào công nhân trong tình hình mới; đồng thời đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả hoạt động công tác Công đoàn và phong trào công nhân Công ty 5 năm 2012 - 2017 và quyết nghị những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai công tác Công đoàn giai đoạn 2017 - 2022 một cách phù hợp, sát thực với tình hình thực tiễn đơn vị trong giai đoạn mới.

     Đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI.

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà  cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC, lao động quốc phòng Công ty cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần năng động, sáng tạo của người đoàn viên công đoàn, đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

 Bài và ảnh: Công ty CP Bê Tông 319

Khách hàng đối tác