Xí nghiệp 9 - Tổng công ty 319 BQP: Đại hội Công Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ năm, 23/11/2017

      Thực hiện Chỉ thị của Đảng uỷ Tổng công ty về Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng công ty tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Ngày 23/11/2017, Xí nghiệp 9 - Tổng công ty 319 BQP đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.
     Dự Đại hội có đại biểu Phòng Chính trị Tổng công ty, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Xí nghiệp và đông đảo Cán bộ Đoàn viên Công đoàn trong toàn đơn vị.

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023).   

       Đại hội Công đoàn cơ sở Xí nghiệp 9 nhiệm kỳ 2017 - 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động trong toàn đơn vị. Đại hội tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo của phòng Chính trị trình Đại hội đại biểu công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, của tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào công nhân Xí nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2022 sát với tình hình nhiệm vụ và đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Công Đoàn Khóa mới; bầu 08 đồng chí Đại biểu chính thức, 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023).
      Đại hội Công đoàn cơ sở Xí nghiệp 9 đã thành công tốt đẹp. Đây là tiền đề quan trọng, là động lực để cán bộ, đoàn viên công đoàn trong đơn vị phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

 Bài và ảnh: Xí nghiệp 9

Khách hàng đối tác