Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ bảy, 25/11/2017

     Trong 02 ngày, 24 và 25/11/2017, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Đinh Quang Trường - Đảng ủy viên Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng 50 đồng chí cán bộ, đoàn viên của 04 Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI

     Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tích cực thảo luận, tham gia nhiều ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình bày trước Đại hội. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Phòng Chính trị Tổng công ty trình Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ VI và tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Đồng thời Đại hội đã lựa chọn, bầu ra những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI.

Đồng chí ThiếuHoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được; chỉ ra những nhiệm vụ, mục tiêu mà Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời yêu cầu cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong nhiệm kỳ tới cần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành và cấp trên phát động; tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị trong tình hình mới, xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD./.

Bài: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Ảnh: 2/CN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC 

Khách hàng đối tác