Xí nghiệp 319.7 Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ bảy, 25/11/2017

     Ngày 25/11/2017 Công đoàn cơ sở Xí nghiệp 319.7 đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại biểu Phòng Chính trị Tổng công ty, các đồng chí trong cấp ủy, Ban Giám đốc Xí nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Xí nghiệp đã về dự đông đủ.

Đ/c Thiếu tá Trần Văn Luyện - Giám đốc Xí nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Sau 2 phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn cơ sở Xí nghiệp đã thành công tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 Công đoàn cơ sở với vai trò, chức năng của mình, đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra. Việc tổ chức có hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân của Xí nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, lương bình quân năm sau cao hơn năm trước. Tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; phối hợp chăm lo đời sống, tích cực tham gia quản lý; làm tốt chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, qua đó đã tạo sự tin tưởng của cấp ủy, Ban Giám đốc và đông đảo người lao động trong Xí nghiệp, xứng đáng là tổ chức đại diện của giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển hiện nay.Tại Đại hội đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đoàn viên công đoàn Xí nghiệp tham gia đóng góp vào Dự thảo báo cáo của phòng Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Xí nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2022

và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI.

     Đại hội đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Xí nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty 319 lần thứ VI (2018 - 2023)

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thiếu tá Trần Văn Luyện - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đoàn viên Công đoàn Xí nghiệp đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC, lao động quốc phòng Xí nghiệp cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần năng động, sáng tạo của người đoàn viên công đoàn, đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

          Bài&ảnh Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên Chính trị

Khách hàng đối tác