Đảng bộ Tổng công ty 319: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Chủ nhật, 07/01/2018

     Ngày 04/01/2018 Đảng bộ Tổng công ty 319 tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Tổng công ty học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

     Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản trong 04 chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”; hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) trong Đảng bộ và toàn Tổng công ty.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc TCT phát biểu khai mạc Hội nghị

     Các đồng chí báo cáo viên đã vận dụng hình thức, phương pháp lên lớp, áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình giới thiệu, giảng giải, phân tích để quán triệt các chuyên đề, kết hợp trình chiếu PowerPoint; tập trung làm rõ sâu những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, những quan điểm, chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, liên hệ sát với tình hình thực tế nhiệm vụ của Quân đội và của Tổng công ty, nhất là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh và kinh tế.

          Bài: Thiếu tá Đỗ Quang Thương - Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Tổng công ty 319

         Ảnh: Thiếu tá Vũ Công Thắng - Trợ lý Kế hoạch tổng hợp, Phòng Chính trị Tổng công ty 319

Khách hàng đối tác