Báo cáo tại đại hội cho biết, 5 năm qua, trong hoạt động kinh doanh, Tổng công ty 319 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt năm 2016 giá trị sản xuất đạt hơn 10.396 tỷ đồng (đạt 132,8% kế hoạch); tổng doanh thu, thu nhập đạt hơn 11.300 tỷ đồng (đạt 142,8% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt hơn 200 tỷ đồng (đạt 113,6% kế hoạch); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 138,67% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng hơn 246 tỷ đồng (đạt 118% kế hoạch). Những năm trước đây thị trường việc làm chủ yếu của Tổng công ty tập trung thực hiện các dự án, công trình trong Quân đội (chiếm khoảng 70%). Năm 2017, trước điều kiện khó khăn về thị trường việc làm, Tổng công ty đã kịp thời, chủ động vươn mạnh ra thị trường ngoài Quân đội, đến nay thị trường ngoài Quân đội chiếm khoảng 69%.

Đoàn đại biểu Tổng công ty 319 đi dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ XI ra mắt tại Đại hội

     Giai đoạn 2013-2018, về công tác công đoàn của Tổng công ty đã có bước phát triển vững chắc, toàn diện có chất lượng hiệu quả cao góp phần tạo động lực và môi trường tốt để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức phấn đấu, rèn luyện. Đoàn viên công đoàn đều phát huy truyền thống và thực hiện tốt phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 8-10 triệu đồng/người/tháng, giải quyết công ăn việc làm cho trên 10.000 lao động

Tổng công ty 319 xây dựng đội ngũ Đoàn viên Công đoàn lao động giỏi và sáng tạo
Công đoàn Tổng công ty 319 thăm và tặng quà gia đình chính sách tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

     Ngoài ra, công tác đền ơn đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo chỉ huy của Tổng công ty và các đơn vị đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm qua, xây dựng gần 100 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, xây mới và tôn tạo nhiều trường học, nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa và các hoạt động chính sách hậu phương Quân đội với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Đặc biệt, Tổng công ty đã thành lập Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và thời gian qua đã sử dụng quỹ để thăm hỏi, tặng quà 22 lượt cán bộ, Đảng viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

     Trong giai đoạn tiếp theo, Tổng công ty 319 xác định xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn 100% có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có khả năng chuyên môn, tay nghề cao, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị và Tổng công ty vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh hằng năm đặt trên 96%, mỗi công đoàn cơ sở có từ 1-5 công trình, sản phẩm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận và khen thưởng. Phấn đấu đến năm 2023 hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mới và sửa chữa thêm 25 nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”.

nguồn Báo QĐND