Công ty Cổ phần 319 Miền Trung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thứ ba, 24/04/2018

     Sáng ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tổng công ty; đại diện các phòng cơ quan chức năng Tổng công ty; các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham dự Đại hội.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Tại Đại hội, các đồng chí đại biểu và các cổ đông đã được nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị quý IV/2017, kế hoạch năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2017 và phương hướng năm 2018 của đơn vị. Bên cạnh đó, Đại hội cũng được nghe các Báo cáo của Ban Kiểm soát; nghe thông qua Báo cáo tài chính, Tờ trình phân phối lợi nhuận, Tờ trình định mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm 2018.

     Trong năm qua, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức chung như: Nhà nước tiếp tục giảm mức đầu tư công, Bộ Quốc phòng thắt chặt công tác đầu tư xây dựng cơ bản nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường việc làm truyền thống của Công ty. Song Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần 319 Miền Trung vẫn luôn đoàn kết, quyết tâm, cố gắng nỗ lực không ngừng, từng bước tháo gỡ các khó khăn, thách thức để xây dựng, phát triển đơn vị và đạt được những kết quả nhất định. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên cũng như các chế độ chính sách luôn được chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác an ninh quốc phòng, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng cũng được triển khai thực hiện đồng bộ. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được khẳng định, giữ vững và nâng cao.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

     Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, khách quan, Đại hội đã phát huy cao dân chủ các ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2018 để Công ty Cổ phần 319 Miền Trung phát triển ngày càng vững chắc hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Với “Tầm vóc mới - Sức mạnh mới” cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên luôn tràn đầy nhiệt huyết, trí tuệ, năng lực, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung hứa hẹn một chặng đường mới với “Khí thế mới - Quyết tâm cao - Thành công rực rỡ”./.

 Bài: Nguyễn Thị Lê - Ảnh: Huỳnh Cao Cường

Khách hàng đối tác