Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Thứ năm, 12/07/2018

     Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty 319 đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII cho cán bộ chủ chốt Tổng công ty. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí tham gia học tập là cán bộ chủ chốt trong Tổng công ty. Theo dõi việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Tổng công ty có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Mệnh - cán bộ Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị.

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

     Nội dung học Nghị quyết lần này tập trung vào 03 chuyên đề: Chuyên đề 1: Nghị quyết Số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Chuyên đề 2: Nghị quyết Số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Chuyên đề 3: Nghị quyết Số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

     Đây là những nội dung quan trọng của Đảng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, đến vận mệnh quốc gia dân tộc; đến công tác cán bộ trong tình hình mới; công tác bảo đảm tiền lương và công tác bảo hiểm xã hội... một số nội dung liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nói chung, cán bộ, CNV, người lao động Tổng công ty 319 nói riêng.

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Tổng công ty học tập, quán triệt, triển khai,

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII 

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV chỉ rõ phải kiên quyết khắc phục tình trạng lười học tập Nghị quyết, lười học Chính trị vì không học sẽ không nắm được nội dung, triển khai sẽ trái với nghị quyết của Đảng; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cấp uỷ, chỉ huy các cấp cần khắc phục những điểm còn tồn tại (nhất là về công tác cán bộ) để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

     Sau học tập của Tổng công ty, trong thời gian tới sẽ tổ chức việc học tập ở  tất cả các tổ chức đảng và các đơn vị thành viên./.

Tin, Bài: Trung tá Phan Danh Dân-Phòng Chính trị

Ảnh: Thiếu tá Vũ Công Thắng-Phòng Chính trị.

Khách hàng đối tác