Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức lớp tập huấn giảng viên huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Thứ ba, 18/09/2018

     Xác định công nhân, người lao động là một trong những nền tảng quan trọng trong việc phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 319, những năm qua, Tổng công ty luôn chú trọng chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần đối với công nhân và người lao động trong toàn đơn vị. Trong đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) luôn được lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty quan tâm và đặt lên hàng đầu. Nhờ đó, đã cải thiện tốt điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

     Để công tác ATVSLĐ được duy trì liên tục trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, giúp cho người lao động nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, nhận biết các yếu tố nguy hiểm, chủ động phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và chấp hành nghiêm những quy định của Pháp luật về ATVSLĐ.

     Ngày 17/9/2018, Tổng công ty đã tổ chức lớp tập huấn Giảng viên huấn luyện công tác ATVSLĐ cho 27 đồng chí là Trưởng, phó phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty và trưởng phó, phòng, ban cơ quan, cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị thành viên.

     Lớp tập huấn được các đồng chí giảng viên của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Cục Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng giới thiệu những nội dung cơ bản về phương pháp soạn thảo giáo án và lên lớp cho các đối tượng; hệ thống văn bản Pháp luật liên quan đến công tác ATVSLĐ.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu khai mạc lớp tập huấn

     Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã nhấn mạnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời yêu cầu các học viên phải tập trung tiếp thu kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm giảng bài để vận dụng trong thực tế giảng dạy, huấn luyện, hướng dẫn, đào tạo cho mạng lưới an toàn viên và người lao động của đơn vị mình, hạn chế tối đa sự cố mất an toàn lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Như Văn - Phó Chủ tịch Hội ATVSLĐ Việt Nam giảng bài

    Kết thúc tập huấn, các đồng chí học viên thực hiện làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng, làm cơ sở để Tổng Cục Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng thẩm định kết quả và cấp giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các học viên.

Tin và ảnh: Trung tá QNCN Đỗ Xuân Tiến - Trợ lý Phòng Tổ chức Lao động Tổng công ty

Khách hàng đối tác