Đảng ủy Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Tổ chức phiên họp cuối năm 2018

Thứ sáu, 18/01/2019

    Ngày 18/01/2019 Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Nhằm quán triệt những nội dung chính trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2019. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của Đảng uỷ Công ty năm 2018; đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 sát tình hình thực tế đơn vị. Dự chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV, Tổng công ty và các đồng chí đại biểu, đại diện cho các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng công ty.

     Năm 2018 hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều những khó khăn, thử thách, nhưng Đảng uỷ Công ty đã tập chung lãnh đạo bám sát Nghị quyết của cấp trên, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tâm SXKD đúng hướng, đúng pháp luật, độ tăng trưởng hợp lý; Trong năm Công ty đã ký 06 hợp đồng xây dựng, 201 dự án rà phá bom, mìn, tổng giá trị 1,037,936 tỷ đồng, trong đó rà phá bom, mìn giá trị sản lượng 342,896 tỷ đồng; tổ chức thi công 232 dự án với diện tích 7.896 ha, các  chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm cao hơn cùng kỳ so với các năm trước. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng công ty, bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt. Sản lượng: 505,307 tỷ đồng/310,000 tỷ đồng = 163,0% KH năm. Doanh thu: 520,086 tỷ đồng/319,529 tỷ đồng = 162,7% KH năm. Lợi nhuận: 36,507 tỷ đồng/22,103 tỷ đồng = 165,2% KH năm. Lương bình quân: 9,731/9,326 trđ/ng/tháng = 104,3% KH năm. 

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua. Những kết quả trên góp phần củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm, tạo động lực mới bảo đảm cho cán bộ, đảng viên, CNV trong Công ty nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự thành công và phát triển chung của Tổng công ty. Năm 2018 với nhiều khó khăn, thách thức mong rằng tập thể Đảng ủy Công ty luôn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác của đơn vị. Từng đồng chí Ủy viên phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động, có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy. Thường xuyên làm tốt công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng cơ chế phù hợp để huy động được và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài đơn vị, nâng cao năng lực về vốn và khả năng cạnh tranh trên các lĩnh vực có thế mạnh. Đánh giá, phân loại, phân nhóm công trình, dự án để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Tin bài và ảnh: Đại úy Nguyễn Thị Thu Hà NVPCT Công ty.

Khách hàng đối tác