Công ty Cổ phần 319 Miền Trung/TCT 319: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ tư, 24/04/2019

     Sáng ngày 23/4/2019, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty; đại diện các phòng ban chức năng Tổng công ty. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các cổ đông Công ty Cổ phần 319 Miền Trung.

     Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Thông qua Báo cáo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị; Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, các Tờ trình và một số nội dung quan trọng khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Năm 2018, tuy phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức về nguồn vốn sản xuất kinh doanh, nợ đọng xây dựng cơ bản và sự khan hiếm, cạnh tranh gay gắt của thị trường việc làm cả trong và ngoài Quân đội, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt cùng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty Cổ phần 319 Miền Trung đã tham gia thương thảo ký kết 08 Hợp đồng và 10 Phụ lục Hợp đồng với tổng giá trị trên 140 tỷ đồng, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên luôn được bảo đảm; các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ, dân vận, chính sách thường xuyên được duy trì. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn luôn được quan tâm thực hiện tốt.

Đ/c Đại tá Mai Hữu Quân, Q. Giám đốc Công Cổ phần 319 Miền Trung Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 tại Đại hội

     Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 tập thể Hội đồng Quản trị Công ty - Những người có tầm nhìn và suy nghĩ chiến lược sẽ luôn kề vai sát cánh, đoàn kết bên nhau, tích cực, chủ động đề ra các chủ trương, giải pháp sát thực chỉ đạo, lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, thử thách để gặt hái thành công, đem lại niềm tin vững chắc và nhiều lợi ích thiết thực cho các cổ đông, người lao động, tiếp tục khẳng định hình ảnh, uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường khu vực Miền Trung - Tây Nguyên./.

 Bài, ảnh: Nguyễn Thị Lê - Huỳnh Cao Cường

Khách hàng đối tác