Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng phiên 6 tháng đầu năm 2019

Thứ hai, 22/07/2019

     Ngày 22/7/2019, Đảng ủy Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319, tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng phiên 6 tháng đầu năm 2019, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát và một số đồng chí Trưởng phòng chức năng; Giám đốc ban điều hành thi công.

     Hội nghị tiến hành kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019. Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn các ý kiến tham luận đã tập trung kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019; chỉ ra những khuyết điểm hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chú trọng đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu.Hội nghị đã thảo luận, quyết nghị nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đơn vị thực hiện toàn diện trên các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Thiếu tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì hội nghị

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác bảo đảm vốn cho nhiệm vụ SXKD; các giá trị chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 đều không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra...Tuy nhiên, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động cơ bản ổn định, luôn giữ vững quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi, đó là: Có việc làm, bộ máy quản lý điều hành tiếp tục được bổ sung, kiện toàn, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên luôn tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó xây dựng đơn vị. Bên cạnh đó, còn tồn tại những khó khăn cơ bản, như sức ép về vốn; tiến độ bàn giao các công trình cũ; tiến độ triển khai các công trình mới; chế độ tiền lương và các chi phí khác còn gặp nhiều khó khăn..., đây là những yếu tố căn bản tiếp tục tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công ty năm 2019. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Đảng ủy sẽ lãnh đạo đơn vị đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

     Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tá Hoàng Việt Võ - Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Đình Ngân - Giám đốc Ban điều hành thi công số 1 đã được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 319 và Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với sự lãnh đạo, điều hành của Ban Giám đốc và sự đoàn kết, gắn bó của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 sẽ đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đ/c Thiếu tá Hoàng Việt Võ - BTĐU, Q. Chủ tịch HĐQT Công ty trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

 đ/c Trần Đình Ngân nhận Quyết định Phó Giám đốc Công ty

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đình Ngân đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, thành tích đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319.

Bài và ảnh: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Khách hàng đối tác