Tổng Công ty 319 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019

Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

     Phát biểu tại đại hội, Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty 319 cho biết, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Tổng Công ty 319 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

     Những năm qua, phong trào TĐQT của Tổng Công ty 319 luôn bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở duy trì, giữ vững ngành nghề truyền thống, phát huy thế mạnh của công tác rà phá bom, mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tổng công ty đột phá vào các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp có giá trị lớn, tiêu biểu như: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Dự án đầu tư xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình/Bệnh viện Quân y 175; Dự án xây dựng Nhà máy Chế biến thực phẩm tỉnh Bình Phước... và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

   

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Tổng Giám đốc Tổng công ty

trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TĐQT 

    Trong những năm qua, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tổng công ty phát động phong trào thực hành tiết kiệm và vận động cán bộ, công nhân viên quyên góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, các cuộc vận động do các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội phát động mỗi năm từ 1 đến 1,5 tỷ đồng...     Trong 5 năm qua, Tổng công ty 319 đã thi công 1.564 công trình, giải phóng hơn 56.700ha diện tích ô nhiễm bom, mìn. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển vững mạnh cả về quy mô, ngành nghề và địa bàn hoạt động.

     Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh, những năm qua, phong trào TĐQT trong toàn quân luôn được các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tế; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc, làm sáng đẹp hình ảnh, phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Kết quả của phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và toàn quân.

     Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung tướng Đỗ Căn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Tổng Công ty 319 trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019.

     Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024, Trung tướng Đỗ Căn đề nghị, Tổng Công ty 319 tiếp tục lãnh đạo quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng. Làm cho thi đua phải thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tiễn để tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng phù hợp với mô hình của doanh nghiệp quân đội...

nguồn Báo QĐND