Công ty cổ phần 319.5 Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2019 và Đại hội công nhân viên chức năm 2020

Thứ sáu, 10/01/2020

    Ngày 10/01/2020, tại khu B - Trụ sở Tổng công ty 319, Công ty cổ phần 319.5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2019 và đại hội Công nhân viên chức năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đại biểu các cơ quan chức năng Tổng công ty.

  

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm - Đảng ủy viên Đảng ủy,

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi vào Đề án sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2020 của Công ty. Đồng thời khẳng định: Năm 2019, tập thể Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất cao, kịp thời khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, lãnh đạo và chỉ đạo đơn vị sản xuất kinh doanh theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững được ngành nghề truyền thống và các thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đơn vị đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu Tổng công ty giao, đời sống của cán bộ, CNV, người lao động được cải thiện. Năm 2019, giá trị sản xuất đạt  323,139/ 288 tỷ =  112,20%kế hoạch năm; doanh thu đạt  342,618/ 303,992 tỷ = 112,71 % kế hoạch năm; thu hồi vốn đạt 303,286/ 273,593 tỷ = 111,22 % kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 2,652/ 2,652 tỷ = 100% kế hoạch năm và lương bình quân đạt 10,82/ 10,82 triệu đồng/ người/ tháng = 100% kế hoạch năm.

 

 

Đồng chí Trung tá Đỗ Văn Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể cán bộ, đảng viên, CNV, người lao động Công ty trong thi đua lao động sản xuất, xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng tổ chức đảng TSVM, đặc biệt là công tác tìm kiếm việc làm và thi công các công trình Chủ đầu tư là tư nhân. Tuy nhiên, đồng chí phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý đơn vị trong thời gian tới cần khắc phục triệt để những điểm hạn chế, thiếu sót mà tập thể đơn vị đã chỉ ra, nhất là công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình, cũng như phải thường xuyên quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNV đơn vị, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hay có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty cũng đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 và đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) cho 06 tập thể và 52 cá nhân tiêu biểu. Đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 với Chủ đề  Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

     Trước đó, Đảng ủy Công ty đã long trọng tổ chức Hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2020 nhằm thông qua Báo cáo tổng kết năm của Giám đốc Công ty dự trình Hội nghị tổng kết và quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty 319 năm 2020, ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Công ty năm 2020./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị :

 

Bài và ảnh: Công ty CP 319.5

Khách hàng đối tác