Đảng ủy Công ty TNHH MTV xử lý bom, mìn, vật nổ 319/Tổng công ty 319 Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Thứ hai, 13/01/2020

     Ngày 13/01/2020 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 319 tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Nhằm quán triệt những nội dung chính trong Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của Đảng ủy Công ty năm 2019; đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 sát tình hình thực tế đơn vị. Dự chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc, Tổng công ty và các đồng chí đại biểu, đại diện cho các Phòng, Ban cơ quan chức năng Tổng công ty.

     Năm 2019 mặc dù Công ty còn gặp nhiều những khó khăn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn có một số hạn chế nhất định, song Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo bám sát Nghị quyết của cấp trên, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu SXKD từ trước đến nay, thực hiện PTTĐQT đạt cờ thi đua Bộ Quốc phòng, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng HTXSNV, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển. Trong năm Công ty thi công 283 dự án RPBMVN với giá trị 310,699 tỷ đồng, làm sạch 6.322 ha đất: Ký hồ hơ đề xuất chỉ định thầu 25 dự án RPBMVN với giá trị 108,873 tỷ đồng. Ký hợp đồng 229 dự án rà phá BMVN với giá trị 261,394 tỷ đồng, Giá trị sản lượng bom, mìn 2019 Công ty đạt 303,954/115 tỷ =264,3% KH năm, chiếm 54,4% tổng giá trị SL. Đồng thời trong năm Công ty thi công 08 công trình, dự án xây lắp, giao thông ; Giá trị sản lượng giao thông, xây lắp 2019 Công ty đạt ; 254,683/255 tỷ = 100% KH năm, chiếm 45,6% tổng giá trị sản lượng. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019: Giá trị sản xuất: 558,638 tỷ đồng = 150,98% % so với KH năm, Doanh thu: 565,355 tỷ đồng = 154,19%  so với KH năm, Thu hồi vốn: 481,120 tỷ đồng = 145,79 % so với KH năm, Lợi nhuận trước thuế: 31,613 tỷ đồng =  192,4%  so với KH năm, Đóng góp TCT, BQP, Ngân sách Nhà Nước = 48,703 tỷ đồng = 181,18%, Thu nhập bình quân tháng: 10.802 nghìn đồng/người/tháng = 104,9% % KH năm.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Xiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Xiển, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty trong năm qua. Những kết quả trên góp phần củng cố niềm tin, xây dựng ý chí quyết tâm, tạo động lực mới bảo đảm cho cán bộ, đảng viên, CNV trong Công ty nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự thành công và phát triển chung của Tổng công ty. Năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức mong rằng tập thể Đảng ủy Công ty luôn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác của đơn vị. Từng đồng chí Ủy viên phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động, có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy.Thường xuyên làm tốt công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng cơ chế phù hợp để huy động được và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài đơn vị, nâng cao năng lực về vốn và khả năng cạnh tranh trên các lĩnh vực có thế mạnh. Đánh giá, phân loại, phân nhóm công trình, dự án để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Tin bài và ảnh: Đại úy Nguyễn Thị Thu Hà NVPCT Công ty.

Khách hàng đối tác