Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Thứ ba, 14/01/2020

     Ngày 13 tháng 01 năm 2019  Đảng ủy Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng kỹ thuật 29 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty 29, đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty và các đồng chí đảng ủy viên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty,

Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty 29 phát biểu tại Hội nghị

     Năm 2019 mặc dù Công ty còn gặp nhiều những khó khăn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn có một số hạn chế nhất định, song Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo bám sát Nghị quyết của cấp trên, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu SXKD từ trước đến nay. Cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng HTXSNV, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển. Bước sang năm 2020 Đảng ủy lãnh đạo Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu, giá trị sản xuất: 517,198 tỷ đồng, doanh thu: 640,911 tỷ đồng , thu hồi vốn: 713,093% tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế: 4,132 tỷ đồng, Các khoản giao nộp: 100% theo quy định. Thu nhập bình quân: 9,002 triệu đồng/người/ tháng, đạt 100% KH năm Tổng công ty giao. Chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng Nghị quyết đại hội cổ đông (8,4%).

Bài và ảnh: Minh Dũng

Khách hàng đối tác