Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 Tổ chức Đại hội CNVC năm 2020 và tổng kết SXKD năm 2019

Thứ ba, 14/01/2020

     Ngày 14 tháng 01 năm 2020 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã tổ chức  Đại hội CNVC năm 2020 - Tổng kết nhiệm vụ SXKD & XD đơn vị năm 2019. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm Phó - Tổng Giám đốc Tổng Công ty 319, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29; đại diện các phòng ban chức năng Tổng công ty, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc  và 100 đại biểu đại diện cho 168 cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319,

Chủ tịch HĐQT Công ty 29 phát biểu chỉ đạo hội nghị

    Kết thúc năm 2019 Công ty đạt giá trị sản xuất: 517,198 tỷ đồng, doanh thu: 640,911 tỷ đồng, thu hồi vốn: 713,093% tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế: 4,132 tỷ đồng. Các khoản giao nộp: 100% theo quy định. Thu nhập bình quân: 9,002 triệu đồng/người/ tháng, đạt 100% KH năm Tổng công ty giao. Chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng Nghị quyết đại hội cổ đông (8,4%). Công ty được Tổng công ty tặng danh hiệu cờ thi đua, danh hiệu chiến sỹ thi đua, chiến sỹ tiên tiến cho nhiều cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319, Chủ tịch HĐQT Công ty 29

trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  năm 2019

    Đại hội đã thảo luận với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đồng thời đánh giá đúng thực trạng, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2019, đề ra phương hướng và các biện pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2020.    

Đ/c Trung tá Trương Ngọc Phương - Giám đốc Công ty chứng nhận giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị

    Phát biểu chỉ đạo đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Khiêm đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty. Đồng thời yêu cầu cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức trí tuệ, năng lực, phương pháp tác phong công tác để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Bài và ảnh: Minh Dũng

Khách hàng đối tác