Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức tổng kết nhiệm vụ SXKD - xây dựng đơn vị năm 2019 và Đại hội CNVC năm 2020

Thứ bảy, 18/01/2020

    Ngày 17/01/2020, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2019 và Đại hội CNVC năm 2020. Dự chỉ đạo và động viên hội nghị có đồng chí Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và đại diện các cơ quan chức năng Tổng công ty; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy; Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát; đại biểu các tổ chức quần chúng và 31 đại biểu đại diện cho 69 cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả SXKD, xây dựng đơn vị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020. Trong không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để bàn biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị năm 2020. Cũng tại Hội nghị tổng kết đã tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể và trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019.

Thượng tá Phan Phú - Đảng ủy viên Đảng ủy,

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thượng tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và định hướng những nhiệm vụ quan trọng mà Công ty cần tập trung lãnh đạo trong năm 2020.

    Nhân dịp đón chào xuân mới - Xuân Canh Tý năm 2020, thay mặt Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty, đồng chí Phó Tổng Giám đốc tặng quà và chúc mừng năm mới tới tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động toàn Công ty; đồng chí Phó Tổng Giám đốc tin tưởng rằng, năm 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, xây dựng đơn vị theo hướng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, cấp trên và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2020./.

Bài: 1// Lê Đình Công - Trợ lý Chính trị

Ảnh: 4/CN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

Khách hàng đối tác