Đảng bộ Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm, 21/05/2020

     Ngày 21/5/2020, Đảng bộ Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và các đồng chí đại biểu đại diện chỉ huy phòng Chính trị; Văn phòng Tổng công ty.

     Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng công ty trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những ưu điểm và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo cụ thể nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc Tổng công ty, Đảng bộ Công ty đã có nhiều giải pháp tích cực trong điều hành hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị, từ năm 2015 - 2017 các chỉ tiêu chủ yếu, như: Doanh thu, lợi nhuận, lương bình quân của cán bộ, CNV, người lao động luôn được bảo đảm. Giai đoạn, từ năm 2018 đến nay, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về công tác thị trường, việc làm; công tác bảo đảm vốn cho nhiệm vụ SXKD. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp quyết liệt và những đề xuất tích cực của Đảng ủy Công ty, được Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ủng hộ, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; do vậy, đơn vị đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm đưa đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định và tiếp tục phát triển.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Quyết - ĐUV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ghi nhận, đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ Công ty đã đạt được giai đoạn 2015 - 2017 và chia sẻ những khó khăn mà đơn vị gặp phải ở giai đoạn 2018 - 2019, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, sớm lãnh đạo đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định, vững bước tiến lên ngày càng phát triển bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu

dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần XI ra mắt Đại hội

     Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Công ty CP Phát triển Hạ tầng 319 lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.  Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực gánh vác trọng trách Đại hội giao phó; bầu 05 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty 319 lần thứ XI. Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Ủy Ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty./.

Bài: 1// Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng TC-HC

Ảnh: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC-HC

Khách hàng đối tác