Đảng bộ Xí nghiệp Xây lắp 10 tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư, 27/05/2020

     Ngày 25-26/5/2020, Đảng bộ Xí nghiệp Xây lắp 10 tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

     Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp Xây lắp 10 lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội khẳng định 5 năm qua, Đảng bộ Xí nghiệp đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp lần thứ I; thực hiện tốt Nghị quyết của cấp trên, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, duy trì phát triển, tăng trưởng toàn diện và vững chắc, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đời sống cán bộ, công nhân viên ngày càng ổn định. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức, trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống. Cán bộ và đảng viên thường xuyên tự học tập, nghiên cứu, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng uỷ và Ban Giám đốc Xí nghiệp giao.

      Đổi mới sinh hoạt của Đảng bộ và từng Chi bộ về nội dung và cách làm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy trách nhiệm của cán bộ đảng viên và vai trò người đứng đầu các ban chức năng và đơn vị.

       Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng uỷ,  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Xí nghiệp khoá II, nhiệm kỳ 2020-2025

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hàm - UVTV Đảng uỷ - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Xí nghiệp trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng, hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, xây dựng, phát triển tốt thương hiệu của Xí nghiệp và Tổng công ty; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và công tác vận động quần chúng. Từ đó, tăng cường đổi mới các hoạt động của đơn vị; đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp. 

    Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng uỷ Tổng công ty trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp khoá II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI gồm 06 đồng chí. Đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Dương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khách hàng đối tác