Đảng bộ Công ty 29: Đại hội lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm, 28/05/2020

      Ngày 28 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Thượng tá Phan Phú - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí đại biểu phòng Chính trị, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Tổng công ty dự và chỉ đạo đại hội.

     Đại hội đã thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng công ty 319 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI. Đặc biệt Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá sâu sắc kết quả lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ qua Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm; hoàn thành xuất săc, vượt mức các các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu và cổ phần hóa Công ty của Thường vụ đảng ủy Tổng công ty. Tích cực mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm; công tác chỉ huy điều hành được tổ chức chặt chẽ các công trình, dự án thi công đảm bảo tốt về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, được chủ đầu tư đánh giá cao. Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng TSVM; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên không ngừng được nâng cao. Đai hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, với những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu như sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng hàng năm đạt 10% trở lên, xây dựng đảng bộ TSVM, Công ty VMTD.

Đồng chí Thượng tá Phan Phú - Ủy viên Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc

Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thượng tá Phan Phú  - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã biểu dương và đánh giá cao việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị mà Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo, định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới, nhất là về thị trường, việc làm, đổi mới công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và huy động các nguồn lực cho sự phát triển của Công ty trong tình hình mới.

Lãnh đạo Tổng công ty chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và đảng viên tham dự Đại hội

     Với tinh thần, trách nhiệm cao Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 7 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phù hợp với cơ cấu tổ chức và bầu 15 đ/c đại biểu chính thức và 01 đ/c đại biểu dự khuyết là những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc; đại diện cho Đảng bộ Công ty tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài: 4/CN Nguyễn Thị Trang – Phòng TC-HC

Ảnh: 4/ Hoàng Minh Dũng – Phòng TC-HC

Khách hàng đối tác