Công ty 29 : Bàn giao chức vụ, nhiệm vụ Giám đốc Công ty

Thứ sáu, 05/06/2020

     Ngày 05/6/2020, tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ, nhiệm vụ Giám đốc Công ty giữa đ/c Trung tá Trương Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT, nguyên Giám đốc Công ty với đ/c Thiếu tá Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty. Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự và chứng kiến bàn giao còn có các đồng chí đại diện chỉ huy phòng TC-KT; phòng KH-KT Tổng công ty cùng các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng, Ban chức năng cơ quan, Giám đốc các chi nhánh, Ban điều hành Công ty 29.

Đ/c Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Tổng Giám đốc Tổng công ty Chủ trì hội nghị

     Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao nguyên trạng chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Công ty 29 theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bao gồm: Công tác kế hoạch thị trường; hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác tài chính kế toán; công tác tổ chức hành chính (CTĐ, CTCT; công tác tổ chức lao động; công tác hậu cần, vật tư xe máy; công tác hành chính văn phòng…)

Đ/c Tổng giám đốc cùng đại diện cơ quan chức năng Tổng công ty

và Công ty 29 chứng kiến ký biên bản bàn giao

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khiêm đã biểu dương sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc có chất lượng của Công ty để công tác bàn giao diễn ra đúng kế hoạch, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid - 19 nhưng đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SXKD. Nhận định tình hình thời gian, tới đ/c Tổng giám đốc cho biết, sẽ còn không ít khó khăn, thách thức mà Công ty cần phải nỗ lực hơn nữa, thích nghi với sự biến động của thị trường, tập trung thực hiện tốt công tác tìm kiếm việc làm, tổ chức thi công, kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí cán bộ, nhân viên hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đối với lãnh đạo Công ty đ/c mong muốn 2 đ/c trên cương vị công tác mới phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả SXKD; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động, cùng Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc Công ty giữ vững và phát huy tốt truyền thống, thương hiệu Công ty 29./.

Bài: Nguyễn Thị Trang

Ảnh: Hoàng Minh Dũng

Phòng TC-HC Công ty 29

Khách hàng đối tác