Đảng bộ Ban Quản lý các dự án đầu tư: Đại hội lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm, 25/06/2020

     Ngày 25 tháng 6 năm 2020 Đảng bộ Ban Quản lý các dự án đầu tư long trọng tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty cùng các đồng chí đại biểu phòng Chính trị, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đầu tư Tổng công ty dự và chỉ đạo đại hội.

     Đại hội đã thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Tổng công ty 319 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI. Đặc biệt Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá sâu sắc kết quả lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ qua Đảng ủy Ban quản lý đã tập trung lãnh đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm; Thực hiện tốt chủ trương sáp nhập, tái cơ cấu và thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty 319. Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng TSVM; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên không ngừng được nâng cao. Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung hoàn thành các dự án Đầu tư, kinh doanh bất động sản theo đúng chủ trương của Tổng công ty, xây dựng đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú đã biểu dương và đánh giá cao việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị mà Đảng bộ Ban Quản lý đã lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo, định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới, nhất là về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực ngành nghề theo định hướng của Tổng công ty.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

      Với tinh thần, trách nhiệm cao Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 05 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phù hợp với cơ cấu tổ chức và bầu 06 đ/c đại biểu chính thức và 01 đ/c đại biểu dự khuyết là những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho Đảng bộ Ban quản lý tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài và ảnh: Ban quản lý các dự án Đầu tư

Khách hàng đối tác