Trong chủ đề của Đại hội Đảng bộ TCT 319 khóa XI, slogan “vươn tới tầm cao” tiếp tục xuất hiện cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo TCT chinh phục những tầm cao mới...

     Hoàn thành vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ

     5 năm qua có thể coi là giai đoạn hết sức khó khăn của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp. Cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt, quyết liệt; giải ngân vốn đầu tư công ở các bộ, ngành, địa phương đạt thấp; ngân hàng siết chặt hạn mức tín dụng; sự thay đổi chính sách về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu, thuế, giải phóng mặt bằng... Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm đã tác động rất lớn đến mọi mặt kinh tế-xã hội. Những khó khăn chồng chất ấy khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp không thể hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Thậm chí, một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản.

Tổng công ty 319 với nỗ lực “vươn tới tầm cao”
Tổng công ty 319 khởi công xây dựng dự án Showroom Toyota, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Không những phải chịu tác động của khó khăn chung đối với các doanh nghiệp, TCT 319 còn gặp phải nhiều khó khăn riêng, như: Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp quân đội; thực hiện cổ phần hóa 6 công ty TNHH MTV dẫn tới những biến động về bộ máy tổ chức biên chế, đội ngũ cán bộ, ảnh hưởng tới việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và việc triển khai các chiến lược, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của TCT. Trong mỗi thời khắc khó khăn, slogan “vươn tới tầm cao” trở thành động lực to lớn giúp tập thể Đảng ủy, chỉ huy đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, người lao động TCT 319 vượt lên tất cả, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra.

     Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT 319 cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo TCT hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, xây dựng đơn vị. Các công trình trọng điểm do TCT 319 thi công hoặc tham gia thi công đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, được chủ đầu tư đánh giá cao. Nhờ vậy, uy tín, thương hiệu của TCT ngày càng được khẳng định. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, như: Công trình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 175), Nhà máy Chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH CPV Food (Bình Phước); Dự án Điện năng lượng mặt trời Dầu Tiếng (Tây Ninh); tổ chức rà phá bom, mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh được 135.320ha, bảo đảm sạch hết tín hiệu. Một số dự án giao thông xây dựng-chuyển giao (BT), xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) quy mô lớn cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 5 năm qua, TCT 319 đều vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Do thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên năm sau cao hơn năm trước.

     Giữ vững vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng

     Bài học kinh nghiệm mà Đảng ủy TCT 319 đúc rút được là cần thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TCT trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, phải không ngừng xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, giữ vững vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

     Cùng với đó, Đảng ủy TCT luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ huy; quan hệ gắn bó với các chủ đầu tư, kịp thời rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD. Tranh thủ mọi điều kiện, sự giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương... vì mục tiêu xây dựng TCT phát triển bền vững.

     Trong công tác nhân sự, luôn coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện, tinh thần, thái độ trách nhiệm cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời mạnh dạn thay thế những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

     Trong lĩnh vực SXKD, Đảng ủy TCT luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng chiến lược, chính sách đầu tư, tích cực mở rộng thị trường việc làm, không ngừng nâng cao năng lực phát triển SXKD đúng hướng, đúng pháp luật. Tập trung đầu tư các nguồn lực cho mục tiêu chiến lược phát triển bền vững lâu dài; xây dựng giá trị cốt lõi gắn với thương hiệu của TCT và từng đơn vị thành viên. “Nhờ đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý báu, TCT 319 đã phát huy được nhiều mặt tích cực, tránh lặp lại các khuyết điểm cũ, luôn vươn tới những tầm cao mới”, Đại tá Trần Đăng Tú nói.

      TCT 319 xác định mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục giữ vững thành quả đã đạt được, xây dựng TCT phát triển bền vững theo phương châm “Năng động, đúng luật, đoàn kết, hiệu quả, an toàn”; giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; xây dựng TCT thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; luôn “vươn tới tầm cao”, góp phần nâng cao uy tín cho doanh nghiệp quân đội, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế...

Bài và ảnh: Báo QĐND