Trình bày Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy TCT, Đại tá Trần Đăng Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT 319 nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy TCT đã tập trung lãnh đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) hằng năm; thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tích cực mở rộng thị trường, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; công tác chỉ huy điều hành được tổ chức chặt chẽ, các công trình, dự án TCT tổ chức thi công cơ bản bảo đảm tốt về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

     Bên cạnh đó, Đảng ủy TCT cũng thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; giải quyết tốt mối quan hệ công tác giữa cấp ủy và người chỉ huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao, công tác kiểm tra giám sát ngày càng được tăng cường, hiệu quả.

Nhiệm kỳ qua, Tổng công ty 319 có bước phát triển khá bền vững

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TCT 319.

    Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nêu những kết quả nổi bật của TCT 319 trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020. Đó là doanh thu, lợi nhuận hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu; giữ được vị trí đứng đầu trong khối doanh nghiệp xây dựng, xây lắp trực thuộc Bộ Quốc phòng; thu nhập bình quân của cán bộ, người lao động ngày càng được nâng lên. Trong hoạt động SXKD, TCT 319 luôn chấp hành đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội.

    TCT 319 cũng luôn kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; chăm lo tốt chính sách với người lao động và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tham gia có hiệu quả vào chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với giá trị hàng chục tỷ đồng. Thương hiệu, uy tín của TCT 319 đã được giữ vững. Mặc dù trong điều kiện còn khó khăn, song TCT đã có những biện pháp tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; luôn giữ vững sự ổn định, đồng thuận, nội bộ đoàn kết, nhất trí; chăm lo xây dựng cấp ủy và các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ TCT được nâng lên.

Đ/c Đại tá Trần Đăng Tú  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 319 phát biểu tại Đại hội

     Để Đảng bộ TCT 319 lãnh đạo thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam lưu ý Đảng bộ TCT cần tập trung lãnh đạo, quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nghiên cứu thật kỹ, dự báo chính xác những thuận lợi, khó khăn có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ của TCT. Trên cơ sở đó, xây dựng những chiến lược phát triển của TCT một cách toàn diện, bền vững.

     Thượng tướng Nguyễn Phương Nam cũng đề nghị, Đảng bộ TCT lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh và quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng lực lượng. Bên cạnh đó, Đảng bộ TCT phải lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quan điểm, động cơ, thái độ, trách nhiệm làm việc đúng đắn; chăm lo việc xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách…

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty 319 nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội

     Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và bầu 01 đ/c đại biểu chính thức và 01 đ/c đại biểu dự khuyết là những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho Đảng bộ Tổng công ty 319 đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.