Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 tổ chức Hội nghị Đảng uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021.

Thứ sáu, 15/01/2021

    Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Ngày 15/01/2020 Đảng uỷ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Nhằm quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng bộ; Thông qua Kế hoạch xây dựng tổ chức đảng; Kế hoạch phát triển đảng viên và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Công ty.

     Đến dự, theo dõi, chỉ đạo hội nghị, có Đồng chí Đại tá Phan Phú, Đảng uỷ viên, đại diện chỉ huy các phòng: Chính trị; KH-KT; VT-XM; Văn phòng Tổng công ty, về phía Công ty 319.2 có đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy; Ban Giám đốc Công ty.

Đ/c Đại tá Phan Phú - Đảng ủy viên, Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phan Phú - Đảng ủy viên, Phó TGĐ Tổng công ty đã động viên, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Công ty; mặc dù Công ty còn gặp nhiều những khó khăn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn có một số hạn chế nhất định, song Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo bám sát Nghị quyết của cấp trên, vận dụng có hiệu quả vào tình hình thực tế của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nội bộ cấp ủy, chỉ huy luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Năm 2021 có nhiều khó khăn thách thức đối với Tổng công ty nói chung và đối với Công ty nói riêng, Do vậy Đảng ủy Công ty 319.2 cần có những chủ trương, biện pháp quyết liệt và hiệu quả cao, đoàn kết, quyết tâm bằng mọi giá để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021.

                               Bài và ảnh: Thiếu tá Nông Minh Đức, PTP TC-HC

Khách hàng đối tác