Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319: Tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Thứ ba, 19/01/2021

     Ngày 19/01/2021, Đảng ủy Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Dự, chỉ đạo và động viên hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và đại biểu đại diện các phòng: Chính trị; Kế hoạch - Kỹ thuật; Kiểm toán nội bộ; Vật tư - Xe máy Tổng công ty; cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc; Trưởng Ban Kiểm soát; Trưởng các phòng chức năng và đại diện Giám đốc các Ban điều hành thi công Công ty.

 

Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Năm 2020, Đảng ủy Công ty lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn có những khó khăn nhất định, như: công tác bảo đảm tài chính, nguồn vốn cho hoạt động SXKD còn hạn chế; không có hạn mức ngân hàng; áp lực về tiến độ, công nợ khách hàng... Song, được sự quan tâm, tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ về công tác thị trường, việc làm của Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc Tổng công ty, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; kết quả SXKD của đơn vị cơ bản vượt kế hoạch đã xác định (Sản lượng: 151.651 triệu đồng, đạt 151,7% KH năm; Doanh thu: 147.715 triệu đồng, đạt 90,4 % KH năm; Lợi nhuận: 2.215 triệu đồng, đạt 111,5% KH năm; Thu hồi vốn: 161.348 triệu đồng, đạt 136% Kế hoạch năm; Tiền lương bình quân: 10.794.181 đồng/người/tháng; Thực hiện các khoản đóng góp, nộp ngân sách theo đúng quy định); đời sống vật chất, tinh thần, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động có nhiều chuyển biến rất tích cực; yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, tạo động lực, nền tảng và tiền đề vững chắc, góp phần xây dựng đơn vị VMTD và phát triển cho những năm tiếp theo.

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Đăng Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm vừa qua và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2021.

 

Trung tá Hoàng Việt Võ - BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì hội nghị

     Bước sang năm 2021, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn trong nội tại chưa thể giải quyết dứt điểm, nhất là vấn đề bảo đảm nguồn vốn, dòng tiền đáp ứng nhu cầu sản xuất; những yếu tố mang tính khách quan, như công tác giải phóng mặt bằng; bổ sung thay đổi thiết kế, đơn giá vật tư, nguyên, nhiên vật liệu có xu hướng tăng cao…, là những yếu tố căn bản tiếp tục tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng 319 sẽ vượt khó, vươn lên, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của đơn vị trên thị trường hạ tầng, giao thông, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD./.

Bài: 2// Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng TC-HC

Ảnh: 4/QNCN Lê Duy Trình - Trợ lý TC - HC

 

 

Khách hàng đối tác